Tag Archives: آن از

خودارضایی یا جلق بیش از اندازه و عوارض آن

خودارضایی یا جلق بیش از اندازه و عوارض آن خودارضایی یا جلق بیش از اندازه و عوارض آن   گاهی اوقات برخی افراد برای تامین نیازهای جنسی خود به یا رو می آوردند . تحریک شخص توسط خودش ممکن است باعث ارضا و ارگاسم شود اما این خودارضایی آیا به بدن آسیب میزند یا نه؟   خود ارضایی تحت عنوان تحریک اندام های جنسی خود با استفاده از دست برای… Read Article →