صحبت‌های دکتر زهره‌السادات نوروززاده

صحبت‌های دکتر زهره‌السادات نوروززاده
جراح- دندانپزشک سوابق تحصیلی دکتر زهره سادات نوروز زاده فارغ تحصیل سال ۸۴شماره نظام پزشکی ۱۰۶۸۵۴ دارنده گواهینامه ایمپلنت از انجمن ایمپلنت آمریکا در سال ۲۰۰۶ و گواهینامه لیزر از دانشگاه بلژیک ویدیو: حامد کریم‌زاده    

صحبت‌های دکتر زهره‌السادات نوروززاده

جراح- دندانپزشک سوابق تحصیلی دکتر زهره سادات نوروز زاده فارغ تحصیل سال ۸۴شماره نظام پزشکی ۱۰۶۸۵۴ دارنده گواهینامه ایمپلنت از انجمن ایمپلنت آمریکا در سال ۲۰۰۶ و گواهینامه لیزر از دانشگاه بلژیک ویدیو: حامد کریم‌زاده    
صحبت‌های دکتر زهره‌السادات نوروززاده

Tags: